Undersökningsplikt vid husköp

Att köpa ett hus är ett väldigt spännande skede i livet. Men det är också ett som måste göras med mycket eftertanke och ordentliga varsamhet. En av de absolut viktigaste delarna kring husköp för köparen är undersökningsplikten.

Undersökningsplikten betyder i korta drag att den som köper en bostad är ansvarig för att undersöka skicket av den. Och det gäller inte bara att titta på ytskikten och tro att det räcker för att uppfylla denna plikt. Som köpare måste man se till att göra en väldigt utförlig undersökning av bostaden från topp till tå.

En del upptäckter kan nämligen vara mycket betydelsefulla för vad huset faktiskt kan vara värt. Säg att man upptäcker ett rörsystem i dåligt skick som måste bytas ut inom en snar framtid för att inte riskera läckor och därmed vattenskador. Då känns det ju resonabelt att husets värde sjunker med åtminstone kostnaden för ett stambyte.

Att ta reda på alla delar av husets hälsa och skick är dock inte något gemene man kan göra på egen hand. Medan vissa delar kan kräva speciell utrustning, är det rent allmänt en hel del expertis som krävs för att veta var man måste titta och vilka tecken man måste vara uppmärksam på. Detta är anledningen till varför man alltid rekommenderar att anlita en besiktningsman för att ta en titt på huset innan köpet.

Fel som kan hittas vid en grundlig genomgång är något som så klart bör tas upp med säljaren. Förhandlingar av priset kan ju bli aktuella vid ett sådant fynd. Eventuella fel som inte upptäcktes trots besiktningen kan eventuellt göra säljaren betalningsskyldig. Men det gäller endast om ett besiktning också genomfördes.