Att bo i bostadsrätt

Bostadsrätter blir allt vanligare i Sverige. Detta är ofta mer ekonomiskt för byggfirmor än hyresrätter och antalet bostadsrättshavare ökar därför även stadigt. Att bo i bostadsrätt har likheter med både hyresrätt och eget hus, men är också sin egen form av boende.

Det är bäst att veta vad det betyder att bo i bostadsrätt i förväg, så man själv kan besluta om detta är rätt för en själv. Man kan bland annat ta en titt på denna lista där man går igenom de vanligaste problemen med att bo i bostadsrätt.

Ett vanligt missförstånd med bostadsrätter är helt enkelt att man inte köper själva lägenheten, utan rätten att bo i den. Man blir en delägare av föreningen, huset och marken och får därmed även rätten att bo i en av husets lägenheter. Juridiskt sett räknas en bostadsrätt som en lös egendom, till skillnad från en villa som är en fast egendom.

Föreningen har stadgar som tydliggör vad man som bostadsrättshavare har som ansvar att underhålla och bekosta i lägenheten. Där står även vad föreningen själv ska ansvara över. I grova drag brukar man säga att allt som är synligt i lägenheten är den boendes ansvar. Detta skiljer sig från en vanlig hyresrätt där fastighetsägaren har ansvaret över allt underhåll i lägenheten.

I föreningen ska det också finnas en styrelse som ansvarar över verksamheten. Dessa utgörs av personer som bor i föreningen och har som uppgift att företräda medlemmarnas frågor och ska arbete för föreningens intressen. Styrelsen består av tre eller fler ledamöter, som normalt sett utses på föreningsstämman, och träffas regelbundet och fattar beslut om verksamheten.

Minst en gång om året hålls en föreningsstämma där alla medlemmar i föreningen blir kallade. Här kan medlemmar få chansen att rösta på olika beslut angående fastigheten. Här beslutar man även om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman är det högsta beslutande organet i en förening och alla beslut i denna fattas demokratiskt.