Stambyte i en bostadsrätt

Ett stambyte innebär att ledningar och rör i en bostad byts ut. Stambyte kan bli aktuellt av flera olika anledningar exempelvis ökande antal vattenskador i badrum. När ett hus är mellan 40 och 50 år gammalt börjar frågan om stambyte vanligtvis bli aktuell. Pengar från en renoveringsfond kan användas för att finansiera stambytet. En procentuell del av avgifterna till föreningen från medlemmar sätts av till en renoveringsfond.

Medel för att betala för stambyte

Det kan vara svårt för en bostadsrättsförening att få ihop medel som krävs för en renovering och att anlita Frakka kan vara ett bra beslut om viktiga renoveringar ska genomföras. En förening kan ha byggt upp ett kapital som täcker ett stambyte men om det har varit andra kostsamma renoveringar kan föreningen behöva ta ett lån. Medlemmarna och föreningen måste då bestämma hur lånet ska betalas tillbaka.

Kan du välja att delta i ett stambyte?

En förening har rätt att få tillträde till alla lägenheter för att utföra ett stambyte. Du kan som bostadsrättshavare inte vägra att delta i ett stambyte även om du inte delar bostadsrättsföreningens bedömning eller nyligen har renoverat ditt badrum och är orolig för att det inte kommer att återställas till sitt ursprungliga skick efter stambytet. Du kan dock förhandla med din bostadsrättsförening och på så sätt påverka villkoren för utförandet av stambytet.