Sedumtak

Sedumtak, även kallat gröna tak, är ett bra alternativ när du ska välja tak. Det är ett annorlunda tak som är lättskött men även bullerdämpande. Bor du i ett högljutt område är sedumtaket kanske något för dig. Det dämpar buller och andra ljud som kan uppfattas som störande utifrån. Taket ger en dämpande effekt tack vare jorden och gräset som är svårgenomträngligt för ljud och buller.

Vegetationen

Sedumtak är inte bara bra för att dämpa ljud och buller utan gör ett bra arbete med att ta hand om vätska och regn. Taket är konstruerat så att de kan fördröja och minska avrinningsprocessen med upp till hela 50 %. Vegetationen på taket baseras på en blandning av olika sedum och mossarter som är lättskötta och torktåliga. Vegetationen kan användas både på låglutande och lutande tak.

Ett vackert alternativ

Ett sedumtak kommer med många fördelar så som att det är ett miljövänligt och vackert alternativ. Taket samspelar bra med omgivande miljö på sättet att både smådjur och fåglar kan ha nytta av det. Vegetationen hjälper även till med att rena luften. Genom de isolerande egenskaperna som sedumtaken har har de en klart positiv miljömässig inverkan. Både uppvärmningskostnaderna på vinter samt behovet av kyla på sommaren minskar och stora mängder energi sparas.