Ta ner en del träd på din tomt

När man har köpt sig ett hus så ingår det som oftast en trädgård som kommer att vara i behov av skötsel. Det gäller att ha ordning på trädgården och den tomt som huset står på. I vissa fall så kanske man får ta över en välskött tomt. I andra fall så kanske det gäller att börja om helt och hållet från början. Hos vissa så kanske det står en mängd träd som man vill ta ner. I denna artikel får du mer information.

Som med det mesta så gäller det att planera hur man vill ha sin trädgård och sin tomt. Det kan vara så att det är för många träd som står på ens gård som man vill ta bort. Då kan det vara bra att kolla upp innan om man bor i detaljplanerat område eller inte. Om man inte gör det eller att det är k-märkt område på något sätt så är det helt fritt att fälla de träd som man önskar på egen tomt. Kolla alltid upp med din kommun innan du fäller något. När du fällt dina träd så kan du om du har behov av ved fixa detta. Det kan vara en hel del att ta reda på och om du inte själv kan använda veden så kan du sälja till någon som har det behovet.

De stubbar som blivit kvar bör tas bort på något sätt och det bästa sättet är med en stubbfräs. Hos företaget Amas kan du få en överblick på hur dessa fungerar. Det är allt för svårt att försöka sig på att gräva upp på grund av det rotsystem som träden har. Vissa träd kan ha rotat sig utöver hela tomten. Så det enda som gäller är att fräsa bort hela stubben under marknivå. Vidare så får man fylla på med ny jord och plantera gräs eller vad man nu plantera där stubbarna har stått. I och med att stubben totalt är borta och du är vid marknivå så har du alla möjligheter att skapa di drömträdgård på din tomt utan en massa träd i vägen.